Vị trí » Trang chủ > H? C?A NHM XINGFA 55 SERIES > C?a s? m? quay l?t vo trong > C?a s? m? quay l?t vo trong

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xem lịch sử

C?a s? m? quay l?t vo trong

C?a s? m? quay l?t vo trong Bookmark and Share

  • Mã sản phẩm:  alumaxvn247000000
  • Hàng trong kho:  10
  • Giá thị trường: Liên Hệ
  • Giá:  Liên Hệ
  • Lượt truy cập: 1356
    Khuyến Mại:
  • Số tiền thanh toán
  • Số lượng mua:
  •  

Từ Khóa:

 

Mô tả hàng hoá

Ý kiến người dùng

C?a s? m? quay l?t vào trong
 
 

•    C?a m? ???c 3 ch? ??: m? l?t 1-20 ?? thông h?i, m? l?t 150 ?? thoáng khí và m? quay 1800 ?? thông phòng. C? 3 ch? ?? m? này ??u r?t an toàn cho các công trình, ??c bi?t là công trình cao t?ng, nên phù h?p v?i nhi?u lo?i công trình t? th?p t?ng ??n cao t?ng.

•    H? c?a m? quay l?t: là h? c?a m? ti?n d?ng và cao c?p phù h?p cho không gian r?ng

•    ???c s? d?ng ph? bi?n trên th? gi?i.

•    Có h? th?ng ch?t ?a ?i?m và h? gio?ng kép, khi ?óng c?a h? th?ng ch?t ?a ?i?m s? ép ch?t khuôn c?a và khung cánh v?i nhau t?o ?? kín khít và kh? n?ng cách âm, cách nhi?t r?t cao. Ngoài ra, h? th?ng ch?t ?a ?i?m còn có tác d?ng ch?ng ??t nh?p.

•    Có b?n l? 2D giúp cân ch?nh cánh c?a, ch?t ch?ng x? cánh c?a và ch?t ch?ng nh?m ch? ?? ?óng m? c?a.

•    Thu?n ti?n cho vi?c l?p l??i ch?ng côn trùng bên ngoài và lau chùi, b?o d??ngV?t li?u c?u thành:


•    Thanh profile h? 55 series 2001 XINGFA.
•    S?n t?nh ?i?n, ?? b?n m?u s?c trên 20 n?m.

•    Kính: thích ?ng v?i nhi?u lo?i kính (an toàn, c??ng l?c, kính h?p....).

•    H? gio?ng kép ??m b?o ?? kín khít r?t cao.

•    H? ph? ki?n kim khí: ch?t ?a ?i?m, tay n?m, khóa,…
s?n xu?t b?i các hãng PK n?i ti?ng : KINLONG, YEKEO...
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 

C?a s? m? quay l?t vo trong
Liên Hệ