Vị trí » Trang chủ > H? C?A NHM XINGFA 55 SERIES > C?a s? m? tr??t > C?a s? m? tr??t

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xem lịch sử

C?a s? m? tr??t

prev C?a s? m? tr??t Bookmark and Share

 • Mã sản phẩm:  AlM01
 • Thương hiệu SP:  alumaxvn
 • Hàng trong kho:  10
 • Giá thị trường: Liên Hệ
 • Giá:  Liên Hệ
 • Lượt truy cập: 2846
  Khuyến Mại:
 • Số tiền thanh toán
 • Số lượng mua:
 •  

Từ Khóa:

 

Mô tả hàng hoá

Ý kiến người dùng

C?a s? m? tr??t
 
 


•    Là lo?i c?a có cánh m? b?ng cách tr??t trên các ray, s? d?ng h? Profile D1300 series 2001 XINGFA, Ph? ki?n KINLONG/YEKEO.

•    Có ?u ?i?m là không làm m?t kho?ng không gian khi m? c?a, d? thích ?ng v?i nh?ng không gian b? h?n ch?, giá thành r?.

•    S? d?ng các lo?i khóa khác nhau nh?: khóa bán nguy?t, khóa t? s?p ho?c khóa v?i h? th?ng ch?t ?a ?i?m.

•    Khi ?óng m? không ?nh h??ng ??n không gian và di?n tích s? d?ng c?a c?n phòng và tránh ???c nguy c? gió d?p cánh c?a.

•    Có di?n tích m? t?i ?a b?ng ½ di?n tích khung c?a.

•    ??m b?o ?? kín khít, êm nh?.


 V?t li?u c?u thành:

•    Thanh profile nhôm s?n t?nh ?i?n D13... Series s?n xu?t b?i hãng Nhôm XINGFA - Trung Qu?c.

•    Gio?ng làm t? v?t li?u t?ng h?p EPDM, mà không ph?i là gio?ng cao su d? b? lão hóa sau vài n?m s? d?ng.

•    Kính : thích ?ng v?i nhi?u l?a ch?n (an toàn 2 hay nhi?u l?p, kính c??ng l?c, kính ph?n quang, kính c?n nhi?t....).

•    Kính h?p : H?p kính ???c b?m khí Argon có tác d?ng gi?m s? truy?n âm, truy?n nhi?t.

•    H? gio?ng l?c b?i

•    H? PKKK: ch?t ?a ?i?m, ch?t con l?n, tay n?m, khóa,…???c s?n xu?t b?i các hãng ph? ki?n n?i ti?ng nh? KINLONG hay YEKEO

Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 

C?a s? m? tr??t
Liên Hệ