Vị trí » Trang chủ > H? C?A NHM XINGFA 55 SERIES > C?a ?i hai cnh m? quay > C?a ?i hai cnh m? quay

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xem lịch sử

C?a ?i hai cnh m? quay

C?a ?i hai cnh m? quay Bookmark and Share

 • Mã sản phẩm:  gas247000633
 • Thương hiệu SP:  alumaxvn
 • Hàng trong kho:  10
 • Giá thị trường: Liên Hệ
 • Giá:  Liên Hệ
 • Lượt truy cập: 1846
  Khuyến Mại:
 • Số tiền thanh toán
 • Số lượng mua:
 •  

Từ Khóa:

 

Mô tả hàng hoá

Ý kiến người dùng

C?a ?i hai cánh m? quay
 
 •    Là lo?i c?a ?i chính.

•    C?a s? d?ng ch?t ?a ?i?m, b?n l? 3D, gio?ng kép, h?p kính và ng??ng nhôm nên có ?? kín khít và kh? n?ng cách âm, cách nhi?t cao.

•    ???c làm t? profile ??nh hình có kích th??c l?n, v?ng ch?c.

•    ?a d?ng kích th??c, ki?u dáng, phù h?p v?i nhi?u ki?u ki?n trúc.

•    Có hai lo?i: c?a m? quay ra ngoài ho?c c?a m? quay vào trong.


 V?t li?u c?u thành:

•    Thanh profile h? 55 series C3328/C3332/C3303

•    Kính: có th? s? d?ng kính ??n ho?c h?p kính v?i các lo?i kính an toàn, c??ng l?c.

•    H? gio?ng kép ??m b?o ?? kín, khít.

•    H? ph? ki?n kim khí: ch?t ?a ?i?m, b?n l? ch? 3D (?i?u ch?nh ???c theo 3 chi?u), tay n?m, khóa,…
KINLONG/ YEKEO
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 

C?a ?i hai cnh m? quay
Liên Hệ