Vị trí » Trang chủ > KNH C??NG L?C > Knh C??ng L?c

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xem lịch sử

Knh C??ng L?c

prev next Knh C??ng L?c Bookmark and Share

 • Mã sản phẩm:  KCL-Alumaxvn
 • Thương hiệu SP:  alumaxvn
 • Hàng trong kho:  10
 • Giá thị trường: 600.000 VN?
 • Giá:  500.000 VN?
 • Lượt truy cập: 2134
  Khuyến Mại:
 • Miễn phí giao hàng đối với sản phẩm này
 • Số tiền thanh toán
 • Số lượng mua:
 •  

Từ Khóa:

 

Mô tả hàng hoá

Ý kiến người dùng

...
Kính c??ng l?c

Là kính ???c tôi ? nhi?t ?? kho?ng 700°C và cho ngu?i nhanh b?ng khí ?? t?o s?c c?ng b? m?t, t?ng kh? n?ng ch?u l?c, ch?ng l?c va ??p, ch?u t?i tr?ng l?n và ch?ng v? do ?ng su?t nhi?t.
L?p ??t kính c??ng l?c v?i các kh? n?ng: Ch?a l?c cao, ch?u s?c nhi?t , ?? an toàn cao ???c s? d?ng r?ng rãi v?i nhi?u tính n?ng ?u vi?t và mang l?i không gian hi?n ??i và sang tr?ng cho ngôi nhà b?n.


Kính C??ng L?c

???c s?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i. Toàn b? quy trình gia c??ng v?n hành t? ??ng theo ch??ng trình ?ã ???c thi?t l?p b?i các chuyên gia hàng ??u v? kinh c??ng l?c Yuanda-Glass. S?n ph?m kinh cuong luc có tính ch?u l?c tác ??ng lên b? m?t r?t cao, g?p 4-5 l?n so v?i kính thông th??ng cùng lo?i và ?? d?y. C?a kính C??ng L?c : R?t khó v? nh?ng khi v? s? v? d??i d?ng nh?ng h?t nh? r?i, c?nh không s?c, vì v?y không gây t?n th??ng. Kinh Cuong Luc: S? d?ng h?u h?t cho các công trình cao : Công trình công c?ng nh?: tr??ng h?c, nhà ? ... dùng làm t??ng kính, m?t d?ng, lan can, ban công, lan can c?u thang, b?n t?m ??ng, c?a kính ...
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 

Knh C??ng L?c
500.000 VN?