Vị trí » Trang chủ > KNH C??NG L?C > KNH C??NG L?C > Knh C??ng L?c 15mm - 19mm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Xem lịch sử

Knh C??ng L?c 15mm - 19mm

next Knh C??ng L?c 15mm - 19mm Bookmark and Share

 • Mã sản phẩm:  KCL - Alumax
 • Thương hiệu SP:  alumaxvn
 • Hàng trong kho:  10 5mm, 6mm,8mm, 1
 • Giá thị trường: 960.000 VN?
 • Giá:  800.000 VN?
 • Lượt truy cập: 2658
  Khuyến Mại:
 • Miễn phí giao hàng đối với sản phẩm này
 • Số tiền thanh toán
 • Số lượng mua:
 •  

Từ Khóa:

 

Mô tả hàng hoá

Ý kiến người dùng

Công ty TNHH Alumax Vi?t Nam nhà cung c?p Kính Xây D?ng chuyên nghi?p, cung c?p Vách Kính Kh? L?n và Kính ??c Bi?t: Kính c??ng l?c, Kính ph?n quang, Kính dán, Kính h?p, Kính c?n nhi?t ( Low-e ) , Kính ch?ng cháy, kính u?n cong, kính màu, Ép l?a…….c?a Nhà máy s?n xu?t kính YUANDA GLASS t?i Qu?ng Tây – Trung Qu?c.

S?n ph?m kính ?ã ???c nhi?u Công Trình & D? Án trong n??c s? d?ng nh?: VINPEARL NHA TRANG, VINPEARL H? LONG, VINPEARL ?À N?NG, VINCOM PARK PLACE, VINCOM LONG BIÊN, VINCOM CENTER H? LONG, TIME CITY, ROYAL CITY, KHÁCH S?N PARADISE H? LONG – QU?NG NINH, ??I H?C KINH DOANH & CÔNG NGH? HÀ N?I, KHU ?M TH?C ALMAZ…..

Cung c?p ??n chân công trình .

Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 
Ý kiến người dùng
Chưa có ý kiến
Tài Khoản Khách lẻ
Địa chỉ Email
Đánh Giá
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi)
captcha
Nhận Xét
 

Knh C??ng L?c 15mm - 19mm
800.000 VN?