logo

Tuyển dụng nhân sự tháng 6/2019

13 Tháng Sáu, 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiến độ công việc , Alumax xin thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau :